Tutkimus ja ympäristö

Metsätalos epäonnistuessaan soiden vesienkäsittelyssä likaa huomattavasti vesistöjä. Esimerkki Saarijärveltä.

Turvetuotanto on yksi syyllinen tällä valma-alueella. Jotain positiivistä kuuluu kyllä sieltäkin. 

Vesipuitedirektiivi kuuntelee myös sidosryhmiä.

Kalanäyte Ruokavirastoon lähetetään TÄLLÄ lomakkeella. Sivulla 2 on ohjeet.

Terveisiä Pirkanmaalta.Siellä Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys mm. osakaskuntien kanssa tekee hienoa työtä virtavesien ja taimenkantojenelvyttämiseksi. Kaikille sopivia opastusvideoita on ohessa.

Tässä on koottuna eri lähteistä kootuja vesiympäristöön sen hoitoon littyviä tiedostoja JA internetsivustoja.

Kalanvilelyä varoitetaan taudeista EVIRA 2018

Särkikalojen ja muiden vähäarvoisten kalojen seminaariaineisto 2017

HANKERAPORTTI JÄRVITAIMEN TILA JA ELVYTTÄMINEN 2016

KUNNOSTUSRAPORTTI PYHÄJÄRVEEN LASKEVIA PUROJA

SÄHKÖKOEKALASTUKSET 2016

VESITÖKUNNOSTUSVERKOSTON NETTISIVUT

Ei Vettä Rantaa Rakkaanpaa Tutkimus Saarijärven ja Pääjärven kalastusalueidenn asukkaiden käsityksistä vesistön tilasta. Jyväskylän Yliopisto/Keski-Suomen liitto/Pelastetaan reittivedet ry. Heinäkuu 2016. 

Nurmen fosforipäästöt

Maaseudun tiede 22.10.2012

Pajulampi vesinäyte ja verkkokalastustulos 2009

Saarijärven kalastusalue koeravustustulos 2007

Sähkökoekalastukset Saarijärven kalastusalue 2007

Saarijärven reitti sähkökoekalastus 2012

 

 


 VESIENSUOJELU JA METSÄTALOUS 15.3.2013 Jyväskylä

Uusi Vesilaki, sen käytännöt ojituskohteissa. Raija Rekonen ELY-keskus

Vesiensuojelu metsätaloudessa Juha Jämsen Metsäkeskus

vesienhoito ja metsätalous Ansa Selänne Ely-keskus

Metsäsertifiointi ja vesiensuojelu, Pauli Rintala Mo Liitto