Yhteistyö naapureiden kesken

Kukon-Paajalan osakaskunta ja Saarijärven Osakaskunta ovat vuokranneet Metsähallituksen vesialueen Luotonen ja Sammalinen nimisistä järvistä. Järvet sijaitsevat noin 0,5 km ennen Pylkönmäen risteystä, kummallakin puolella tietä. Kummankin osakaskunnan merkeillä voi kalastaa näillä järvillä sekä niiden alapuolella olevassa Rimmilammessa. Osakaskunnat ovat myös alustavasti varautuneet kehittämään järvien kalastoa. Sinne istutettiin syksyllä 2010 3000 siikaa. Järvet käyttöön hankke rakensi veneenpudotuspaikan lähinnä soutuvenekokoluokan veneille Siltasalmeen.

Hännilän osakaskunta ja Saarijärven osakaskunta ovat sopineet, että mm. Saarijärvessä, Vartejärvessä, Mahlunjärvessä ja Pienessä Haarasessa voi pyytää koko vesialueella, kun on toisen osakasakunnan merkit. Saarijärven osakaskunta on vuokrannut Metsähallitukselta Mahlunjärvessä olleen noin 60 hehtaarin vesialueen.

Virtavesissä; Riekonkoskessa, Muittarinkoskessa ja Lehtolankoskessa, jotka ovat Hännilän- ja Saarijärven osakaskuntien puoliksi hallinnoimia, on lupa oltava aina jommalta kummalta osakaskunnalta. Uistelussa Leuhunjoella on sama sääntö. On muistettava kuitenkin 200 metrin rauhoitus voimalaitospadon ylä- ja alapuolella.

Vuodesta 2015 alkaen virtavesialueilla sijaisevilla Saarijärven osakaskunnan puolella olevilla asutuilla kiinteistöillä on oikeus pitää enintään kahta katiskaa omassa rannassaan.

Kalmarinselällä ja mm. Summasjärvellä ei voi kalastaa osakaskunnan merkeillä varustetulla pyydyksillä muilla alueilla kuin osakaskunnan omilla vesillä. Saarijärven reitin kalatalousalueen luvalla päässee eteenpäin. Selvittäkää tämä kuitenkin luvanmyyjältä.