Yhteistyö naapureiden kesken

Kukon-Paajalan osakaskunta ja Saarijärven Osakaskunta ovat vuokranneet Metsähallituksen vesialueen Luotonen ja Sammalinen nimisistä järvistä. Järvet sijaitsevat noin 0,5 km ennen Pylkönmäen ristetystä, kummalakin puolella tietä. Kummankin osakaskunnan merkeillä voi kalastaa näillä järvillä sekä niiden alapuolella olevassa Rimmilammessa. Osakaskunnat ovat myös alustavasti varautuneet kehittämään järvien kalastoa. Sinne istutettiin syksyllä 2010 3000 siikaa. Järvet käyttöön hankke rakensi veneenpudotuspaikan lähinnä soutuvenekokoluokan veneille Siltasalmeen.

Hännilän osakaskunta ja Saarijärven osakaskunta ovat sopineet, että mm. Saarijärvessä, Vartejärvessä, Mahlunjärvessä ja Pienessä Haarasessa voi pyytää koko vesialueella kun on toisen osakasakunnan merkit. Saarijärven osakaskunta on vuokrannut Metsähallitukselta Mahlunjärvessä olleen noin 60 hehtaarin vesialueen. Metsähallituksesta on kuitenkin tullut aika rosvo kun vuorataso on jo suuremoi kuin metsästysmaista.

Virtavesissä, Riekonkoskessa, Muittarinkoskessa ja Lehtolankoskessa, jotka ovat Hännilän-ja Saarijärven osakaskuntien puoliksi hallinnoimia, on lupa oltava aina jommalta kummalta osakaskunnalta. Uistelussa Leuhunjoella on sama sääntö. On muistettava kuitenkin 200 metrin rauhoitus voimalaitospadon ylä- ja alapuolella.

v 2015 alkaen virtavesialuella sijaisevilla Saarijärven osakaskunnan puolella asutuilla kiinteistöillä on oikeus pitää enintään kahta katiskaa omassa rannassaan.

Kalmarinselällä ja mm. Summasjärvellä ei voi kalastaa osakaskunnan merkeillä varustetulla pyydyksillä muilla alueilla kuin osakaskunnan omilla vesillä. Saarijärven reitin kalatalousalueen luvalla päässee eteenpäin. Selvittäkää tämä kuitenkin luvanmyyjältä.

Hanketoiminnassa on keskeistä juuri yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Vaikka osakaskunnan toimialue onkin jo melko laaja, tarvitaan usen varsinkin naapuriosakaskuntien ja myös esimerkiksi kyläyhdistysten apua hankkeiden läpiviennissä.

Jn 22.3-2021