Saarijärven osakaskunta on jo vakiinnuttanut toimintamuotonsa mutta kehittää aina myös jotain uutta.

Osakaskunta osallistui talvella 2015 Kalatalouden keskusliiton ”Suomen paras osakaskunta”-kilpailuun. Emme olisi tätä kisaa huomanneet mutta paikallinen kalastaja kehotti osallistumaan siihen. Kertomus toiminnastamme ja näiden Internet- sivujen sisältö toivat kolmannen sijan. Meitä parempia olivat vain Nyystölän Osakaskunta Padasjoelta ja Roineen Osakaskunta Kangasalta. 

Näitä sivuja on käynyt v 2010 alusta alkaen käynyt katsomassa n 41634 kalastusasioista kiinnostunutta. Yksittäisiä käyntejä kiireisimpinä aikoina on ollut n.1900 ja kiireisin päivä on osunut nyt 24.10.2016.

Järvikalastus on nyt helppoa, koska pyydysyksikköperusteinen lupakäytäntö ja yhtenäiset vesialueet mahdollistavat sen. Tätä tukee myös yhteistyö naapuriosakaskuntien ja Saarijärven kalastusalueen kanssa. Koskissa on nyt tarjolla useita erilaisia luvanhankintatapoja. Näiltä sivuilta ja lukuisilta luvanmyyjiltä saa niistä tietoa

Kallinjarvi_small.jpg

Kuva Kallinlärveltä Huutokallioilta etelään. Ennen huudettiin vastarannalta venettä, kun mm. ruumista kirkkoon kuljetettiin. Kuva Heljä Såg

Osakaskunta lukuina

Saarijärven Osakaskunta käsittää vesialuetta yli 3300 ha, siinä on lähes 50 järveä tai lampea, jossa osakaskunnalla on vesialuetta. Suurista Saarijärven järvistä kokonaan alueen ulkopuolelle jäi vain Lannevesi. Osakaskunnan eteläisin piste on Uuraisten, Multian ja Saarijärven rajapisteessä oleva Kivilampi. Pohjoisin piste on Horo-järven eteläkärki, läntisin piste löytyy läheltä Pylkönmäen risteystä Sammalinen ja Lahnanen – järviltä. Idässä osakaskunnalla on vesialuetta Pyhäjärvessä. Osakaskunnan sisällä on merkittävästi vesialuetta Hännilän osakaskunnalla ja Sähkölän koskitilalla.  Osakastiloja osakaskunnalla on yli 1800. Pääosa alueesta kuuluu Saarijärven kalastusalueeseen, pieni osa läntisistä vesistä luetaan Pääjärven kalastusalueeseen. Karttaa alueesta on toisaalla näillä sivuilla, samoin kartat koskista. Ne ovat pdf – muodossa ja tulostettavissa omaan käyttöön.