KEHITTÄMISHANKKEET SAARIJÄRVEN OSAKASKUNTA

Konttijoki- Kotajoki ja myös Moksinjoki on  inventoitu 2018

Konttijoki- Kotajoki ja myös Moksinjoki on nyt 2018 inventoitu ja siitä on laadittu inventointiin perustuva  kunnostussuunnitelma budjetteineen. Se kokonaisuus on yli 80 sivuinen ja todella hyvin tehty. Kiitokset tästä Saarijärven kaupungille, Kalle Laitiselle ja inventoijalle sekä raportin pääkoostajalle Veijo Honkoselle.Rahoittajana on ollut Freshabit LIFE IP -hanke. Raportti aukeaa Tästä

Kehittämishankkeilla kehitetään osakaskunnan toimintaa, kalastusedellytyksiä ja/tai vesiympäristön tilaa.

Murronjoen valuma-alueen joki- ja  purovesistöjen Kunnostushanke

Hanke  saatiin alkuun keväällä 2015 ja jo pääosin päätökseen syyskuun 2015 aikana. Osittain työtä jatkettiin v 2016 ja vuodelle 2017 viimeistelytöinä.  Vedenkorkeuden kanssa on painittu, mikä on hidastanut valmistumista. 

Loppuraportti rahoituksineen on monipuolinen esitys. Siinhen voi tutustua TÄSTÄ 

Uusia puroinventointeja on tehty. Hanketta on vetänyt Saarijärven Kaupunki. Raportin voi ladata TÄSTÄ

Kaikki tämä tähtää kalateiden rakentamiseen vuosina 2018-2019

Pajulammen kehittämishanke

Tavoitteena parantaa kesäaikaista liiikkumista ja kalastamista Pajulammella. Se on tarkoittanut viiden laiturin rakentamista onkijoille ja niistä kaksi on rakentumassa invavalmiuksin varusteltuna. Invaosuus on Viisarin yleishyödyllineninvestointihanke. Muu osuus rakennetaan omilla rahoilla ja talkootyöllä. Saarijärven kaupunki on tässä ollut tärkeä yhtestyökumppani. Hanke on jo päättynyt mutta kehitystyötä on jatkettava.JN 12 2017

Kota- ja Konttijoen vesistön tutkimuskalastus vuonna 2014

Suomen Urhelukalastajien Liitto ja Virtavesien hoitoyhdistys tekivät arvokkaan tutkimuksen Kota- ja Konttijoen kalastosta. Raportti mallikkaasta tutkimuksesta on lliitteenä 

Tutkimus jatkui vielä v 2015. Raportti siitä tulee aikanaan.

JÄRVET KÄYTTÖÖN HANKE

Vuosiraportti 2013

V 2012 on alkanut Järvet käytöön hanke. Sen tavoitteet ja sisällöt löydät alustavasta hankesuunnitelmasta. Hanke päätttyy syksyllä 2014

KARTTA kohdealueista

Hanke on jo päättynyt. Tuloksena mm.  koskien opasteet  ja opastaulut sekä veneluiskia Rahkolaan ja Pylkönmäelle