Uusi kalastuslaki voimaan 1.1.2016

Se edellyttää uusien kalastonhoitoaksujen maksamista viipymättä mikäli aikooo kalastamaan vuoden 2016 alusta.

Seuraavassa on koostetta kalastuslain keskeisistä uudistuksesta jokamiehelle joka aikoo kalastamaan.

Kalastonhoitomaksu 

Vuoden 2016 alusta alkaen 18–64-vuotiaat kalastajat maksavat kalastonhoitomaksun. Kuitenkin jos vain onkii, pilkkii tai kalastaa silakkalitkalla, ei maksua tarvita. Uusi kalastonhoitomaksu yhdistää entisen läänikohtaisen viehekalastuksenhoitomaksun ja kalastuksenhoitomaksun.

 

18–64 – vuotiaat voivat kalastaa perholla tai yhdellä uistimella, kun maksavat kalastonhoitomaksun

 Vesialueen, täällä yleensä osakaskunnan lupa tarvitaan (myös alle 18 vuotias ja yli 64 vuotias):

– jos kalastaa pyydyksillä tai uistelee useammalla kuin yhdellä vavalla

– jos kalastaa vaelluskalojen koski- ja virta-alueilla tai erikoiskohteilla, joissa kalastusta on rajoitettu

 – ravustetaan.

-          alle 18 vuotias ja yli 64 vuotias kalastaessaan yhdellä vieheellä tarvitsee vesialueen omistajan luvan  kohteisiin, joissa se tarvitaan.

Maksuvaihtoehdot

-          verkkokaupassa www.eraluvat.fi

-          puhelimitse 020-692424, (arkisin klo 8-16)

-          R-kioskeista tai Metsähallituksen luontokeskuksista

MUUTA LUPIIN LIITTYVÄÄ uuden kalastuslain mukanaan tuomaa

-          Nykyinen rekisteri lakkaa – on rekisteröidyttävä uudelleen verkkokuupassa, puhelimitse tai R-kioskissa.

-          Pankkisiirtomaksaminen ei enää onnistu

-          Kalastonhoitomaksu ja muut luvat on maksettava ennen kalastuksen aloittamista

-          Todistus suoritetuista maksuista ja luvista on pyydettäessä esitettävä valvojalle.

-          Alle 18-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden kalastajien tulee pyydettäessä todistaa ikänsä kalastuksenvalvojalle.

KÄSITTEITÄ ON MÄÄRITELTY:

ONKIMISELLA tarkoitetaan kalastamista yhdellä vavalla ja koukulla, ilman viehettä tai heittokalastukseen liittyvää kelaa.

PILKKIMISELLÄ tarkoitetaan kalastusta yhdellä lyhyehköllä vavalla ja siimaan kiinnitetyllä pystysuunnassa liikuteltavalla pilkillä.

VIEHELLÄ tarkoitetaan keinotekoisesti valmistettua uistinta, vaappua, perhoa, jigiä tai niihin rinnastettavaa koukuilla varustettua houkutinta, joka liikkeellään, värillään tai muodollaan houkuttaa kalaa iskemään.

VIEHEKALASTUKSELLA tarkoitetaan muuta kalastamista yhdellä vavalla ja vieheellä kuin onkimista tai pilkkimistä.  Viehekalastuksella tarkoitetaan myös vetouistelua yhdellä vavalla, vieheellä ja painovieheellä sekä kelaongintaa.

 

lisätietoa:lupien numrero 020692424

www.eraluvat.fi

kalastuslakilöytyy  www.mmm.fi/kalastuslaki

Kalastusrajoitusalueet :   www.kalastusrajoitus.fi