Kalavesien hoito Saarijärven osakaskunnassa

Istutustoiminnassa osakaskunta toimii yhteistyössä kalastusalueen ja naapuriosakaskuntien kanssa. Osakaskunnan vesialueen istutustoiminta käsittää nyt lähes 20 000 kalan istutuksen vuoden 2012 aikana. Vesien huonon tilan takia pääosin, noin 20000 kpl istutetaan kuhanpoikasia.  Koskiin istutetaan myös yli 300 pyyntikokoista rasvaevätöntä taimenta. Osakaskunta noudattaa istutustoiminnassaan pääosin Saarijärven kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. Uusi istutussunnitelma otetaan VAPO Oy:n velvoiteistutuksissa käyttöön tänä kautena. Se löytyy tästä linkistä.

Saarijärven osakaskunta istutussuunnitelma keskimäärin

Mihin

kuka

Laji

ikä

Tavoitemäärät

Majakoski Omat+ velv J-taimen 4-6v

220 kpl

Riekonkoski, Muittari  Omat J-taimen 4-6v 130 kpl +Hännilä
Roikolankoski/Riekko Wattenfal Velv. J-taimen 4 v 160kpl
Summasssaren silta Wattenfal Velv. J-taimen 3-4 v 160kpl
Pyhäjärvi/Hietaniemi Oma/kalastusalue J-taimen 2 v 1000 kpl
Kotajoki/Konttijoki Vapo J-taimen 3-4 v (400€)  n. 36kpl
Iso-Lumperoinen Wattenfal Velv.

J-taimen

Kuha

4 v

1 v

55kpl

5000

Saarijärvi Wattenfal Velv. Kuha 1 15000 kpl

Kotajoki/Konttijoki

Vapo/ELY Rapu 1 (360€) 400 kpl

 Selänpäänjoki

Vapo/ELY Järvitaimen 4 (870€)  80 kpl

Lisäksi taimenen mätiä voidaan kokeelisesti siirtää eri korskiin, ainakin Murronjoekeen sitä kokeillaan sekä.

Eri hankkeet tekevät työtä Saarijärven reitin kunnon kohentamiseksi. Osakaskunnan hoitokunta pyrkii vesialueen omistajien edustajana osaltaan olemaan mukana näissä hankkeissa.